Házirend – Tanuszoda

 • Az uszodát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
 • Az uszoda szolgáltatásait igénybe vevő személyek (fürdővendégek) egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdő nem látogathatja:

– lázas, továbbá fertőző gyomor- bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, inkontinens személy
– görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedő,
– kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

 • Ittas személy az uszoda területén nem tartózkodhat, tőle az uszoda dolgozója köteles a szolgáltatást megtagadni.
 • TILOS a medencetérbe utcai cipővel belépni.
 • A medencékbe szennyezett testtel belépni nem szabad. Medencébe lépés előtt a zuhany használata kötelező.
 • Úszósapka használata kötelező.
 • A medencetérben étel, ital nem fogyasztható.
 • Nyitva tartás és az uszoda árszabása a kihelyezett ártábla
 • Az üzemeltető fenntartja a nyitvatartási rend és az árszabás változtatásának jogát.
 • Az üzemeltető öltözőszekrényt biztosít a vendégek részére. Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállal, az értékmegőrzést az üzemeltető személyzettel biztosítja.
 • Nyílt és kötözött sebbel a medence nem használható.
 • Az egyes medencék csak a meghatározott üzemeltetési célra – úszásra, úszásoktatásra, pezsgőfürdőzés, gyógyfürdőzés –vehetők igénybe, labdázás, zajongás nem folytatható.
 • Esetleges panasz esetén a vendégnek jogában áll az uszoda üzemeltetőjénél panaszt tenni,a vásárlók könyvébe bejegyezni, vagy a panaszával a felügyeleti szervhez fordulni.

Felügyeleti szerv: Marcali Polgármesteri Hivatal jegyzője.

 • Az uszodában előírt mennyiségű és fajtájú gyógy- és kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani. A mentőláda tartalmának pótlásáról a fürdő üzemeltetője köteles gondoskodni.
 • Sérülés esetén az elsősegélynyújtásra kötelezett személy az üzemelési forma szerint (szakoktató, szakedző, üzemeltető alkalmazottja). Ezen személyek kötelesek indokolt esetben mentőt hívni.
 • A balesetekről és a rosszullétekről naplót kell vezetni.
 • Az elsősegélynyújtást végző köteles a sérülési naplóba a sérülés körülményeit, a sérült nevét, címét és a tett intézkedéseket rögzíteni.
 • A talált tárgyakat az üzemeltető személyzet megőrzi, erről naplót vezet, a jogos tulajdonos jelentkezése esetén azt átadja az átvétel igazolása mellett.
 • 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a medencéket.
 • A medencék fekáliával, illetve egyéb nem kívánatos anyaggal történő szennyezése esetén az okozott kár költsége a szennyezés okozóját terheli.
 • Az uszoda területére állatot behozni tilos.

A házirend megtartásáért az üzemelési formáknak megfelelően (szakoktató, szakedző, üzemeltető személyzet) a felelős. A házirendet sorozatosan megsértőket az üzemeltető az uszoda területéről kitilthatja.

Házirend – Strandfürdő

A HÁZIRENDBEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK MEGTARTÁSA KÖTELESSÉGE MINDEN VENDÉGNEK, EZÉRT AKI AZ EBBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁT NEM VÁLLALJA,  VAGY FIGYELMEZTETÉS ELLENÉRE NEM TARTJA BE, ATTÓL  A  SZOLGÁLTATÁS MEGVONHATÓ:

 • A fürdő területén minden vendég köteles az uszodamester utasításait betartani
 • Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni.
 • A fürdőben felelős tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek  tekintendők és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg
 • A fürdőt és a szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe, ez alól a kiskorúak kivételek, akik csak felelős kísérővel léphetnek a fürdőbe
 • A fürdőt fertőző betegségben, vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe
 • Ittas személy a fürdőben nem tartózkodhat
 • Az öltözőszekrények kulcsait távozáskor a pénztárban le kell adni
 • A fürdési idő pontosan betartandó. Zárás előtt 15 perccel a medencéket a vendégeknek el kell hagyni
 • A fürdő berendezéseinek és használati tárgyainak rendeltetésszerű használatáért a vendégek belátási képességük szerint felelősséggel tartoznak. Aki szándékosan, vagy gondatlan viselkedésével kárt okoz, attól az intézmény a kár megtérítését követelheti.


NEM SZABAD

 • A strandfürdő öltözőiben, medencéiben dohányozni, szemetelni, szeszesitalt fogyasztani
 • A medencéket előfürdő (zuhany) és lábmosó használata nélkül igénybe venni
 • A medencékben étkezni, a vizet szennyezni, mások pihenését zavarni, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 • A medencébe törékeny tárgyat, búvárfelszerelést, vagy bármely sérülés és baleset előidézésére alkalmas dolgot bevinni.
 • A kijelölt helyen kívül máshonnan a vízbe ugrani
 • A fürdő területére állatot bevinni

 • A gyermekmedencében felnőtt nem tartózkodhat. A sport medencében 6 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
 • A fürdő területén lévő sportlétesítményeket (a teniszpályák kivételével) a fürdővendégek térítés mentesen használhatják.
 • Sportversenyek rendezése esetén a medencék használata korlátozásra kerülhet
 • Az üzemidőt a fürdő vezetője indokolt esetben megváltoztathatja. A változást a pénztárnál közölni kell
 • A vásárlók könyve a vendégek részére a pénztárnál rendelkezésre áll
 • Pénzt, nemesfém és egyéb értéktárgyakat a vendégeink az értékmegőrzőben helyezhetik el.
 • Csak az itt őrzött tárgykért vállal felelősséget az intézmény
 • A strand területén őrizetlenül hagyott tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal
 • A vendégek a talált tárgyakat a pénztárnál adhatják le.