• Az uszodát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
 • Az uszoda szolgáltatásait igénybe vevő személyek (fürdővendégek) egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdő nem látogathatja:

– lázas, továbbá fertőző gyomor- bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, inkontinens személy
– görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedő,
– kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

 • Ittas személy az uszoda területén nem tartózkodhat, tőle az uszoda dolgozója köteles a szolgáltatást megtagadni.
 • TILOS a medencetérbe utcai cipővel belépni.
 • A medencékbe szennyezett testtel belépni nem szabad. Medencébe lépés előtt a zuhany használata kötelező.
 • Úszósapka használata kötelező.
 • A medencetérben étel, ital nem fogyasztható.
 • Nyitva tartás és az uszoda árszabása a kihelyezett ártábla
 • Az üzemeltető fenntartja a nyitvatartási rend és az árszabás változtatásának jogát.
 • Az üzemeltető öltözőszekrényt biztosít a vendégek részére. Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállal, az értékmegőrzést az üzemeltető személyzettel biztosítja.
 • Nyílt és kötözött sebbel a medence nem használható.
 • Az egyes medencék csak a meghatározott üzemeltetési célra – úszásra, úszásoktatásra, pezsgőfürdőzés, gyógyfürdőzés –vehetők igénybe, labdázás, zajongás nem folytatható.
 • Esetleges panasz esetén a vendégnek jogában áll az uszoda üzemeltetőjénél panaszt tenni,a vásárlók könyvébe bejegyezni, vagy a panaszával a felügyeleti szervhez fordulni.

Felügyeleti szerv: Marcali Polgármesteri Hivatal jegyzője.

 • Az uszodában előírt mennyiségű és fajtájú gyógy- és kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani. A mentőláda tartalmának pótlásáról a fürdő üzemeltetője köteles gondoskodni.
 • Sérülés esetén az elsősegélynyújtásra kötelezett személy az üzemelési forma szerint (szakoktató, szakedző, üzemeltető alkalmazottja). Ezen személyek kötelesek indokolt esetben mentőt hívni.
 • A balesetekről és a rosszullétekről naplót kell vezetni.
 • Az elsősegélynyújtást végző köteles a sérülési naplóba a sérülés körülményeit, a sérült nevét, címét és a tett intézkedéseket rögzíteni.
 • A talált tárgyakat az üzemeltető személyzet megőrzi, erről naplót vezet, a jogos tulajdonos jelentkezése esetén azt átadja az átvétel igazolása mellett.
 • 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a medencéket.
 • A medencék fekáliával, illetve egyéb nem kívánatos anyaggal történő szennyezése esetén az okozott kár költsége a szennyezés okozóját terheli.
 • Az uszoda területére állatot behozni tilos.

A házirend megtartásáért az üzemelési formáknak megfelelően (szakoktató, szakedző, üzemeltető személyzet) a felelős. A házirendet sorozatosan megsértőket az üzemeltető az uszoda területéről kitilthatja.

Share This